ആശ :: രത്‌നമ്മപിള്ള (90)

Views:
മാറില്‍ത്തട്ടിയ മുറിവൊന്നുണങ്ങുവാന്‍-
          സത്തുക്കളാരെങ്കിലും
കണ്ണും നട്ടു പറയുന്നൊരാ കവിതകൾ-
          താനെ നുണഞ്ഞെങ്കിലും
ഈശ ചൈതന്യം കൊണ്ടു തിളങ്ങുമാ-
          പാപനാശിനിയായ പുരാണങ്ങളും
ആശ തീരുവോളം കുടിച്ചിറക്കിയെങ്കിലും
          പാടു മാറ്റുവാന്‍ ആര്‍ക്കും കഴിയില്ല.

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)