സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി സഹകരിക്കുക 9995361657@upi 
Subscribe malayalamasika Youtube Channel 

Sandhya Devadas :: പ്രയാണം

Views:

പ്രയാണം

ഇഷ്ടങ്ങളും,സങ്കടങ്ങളും
മൗനങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിച്ച്
മറവിയിലേയ്ക്കൊരു യാത്ര പോകണം
തളർന്ന ചിറകു വീശി
ദീർഘമായൊരു പ്രയാണം.

നടന്ന വഴികളിൽ
ഇരുട്ടു വീണിരിക്കുന്നു
നഷ്ടബന്ധങ്ങൾ
ഓർമയുടെ ചിത്രങ്ങളായ്
മനസ്സിലേയ്ക്ക് മിന്നിമറയുമ്പോൾ
ചിന്തകളും, ചോദ്യങ്ങളും
വേദനയായ്...
കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന
വാക്കുകളായ് വിതുമ്പി
മനസ്സ് കലുഷിതമാവാറുണ്ട്.

വിഷാദത്തിൻ്റെ സൂചിമുനയിൽ നിന്ന്
നിർവ്വികാരത്തിൻ്റെ
മരണത്തിൻ്റെ
ഭ്രാന്തമായ ചിന്തകളിലേയ്ക്ക്...

സന്ധ്യ ദേവദാസ്1 comment:

Unknown said...

സൂപ്പർ 😍

ഉള്ളടക്കം


11 പുതിയ രചനകള്‍

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)