സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി സഹകരിക്കുക 9995361657@upi 
Subscribe malayalamasika Youtube Channel 

Ansar Pachira :::: പാച്ചിറ(ക്യാമറ)ക്കണ്ണുകള്‍

Views:തനിമ കലാ സാഹിത്യ വേദി സംഘടിപ്പിച്ച നൂറ് മലയാളം കേരള ഭാഷാ സായാഹ്നം പരിപാടിയില്‍ ....

അമീര്‍ കണ്ടല്‍, രജി ചന്രശേകര്‍, സുരേന്ദ്രല്‍ കരിക്കകം, അന്‍സര്‍ പാച്ചിറ
തനിമ കലാ സാഹിത്യ വേദി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ ആദം അയൂബ് സാറിനോടൊപ്പം

No comments:

ഉള്ളടക്കം


11 പുതിയ രചനകള്‍

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)