സ്നേഹം

Views:

ഒരിക്കല്‍
വിവശനായി
ഞാന്‍
നിന്നടുക്കലേക്കോടിയെത്തി.

പക്ഷെ
അപ്പോഴേയ്ക്കും
നീ എവിടേയ്ക്കോ പോയ്ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.


കൂട്ടിലിട്ടോമനിച്ചു വളര്‍ത്തിയ
കിളിയെ
തുറന്നു വിട്ടത്
സ്നേഹം കൊണ്ടു മാത്രമാണ്.

ഒന്നുമാകാത്തവരുടെ
ഒന്നിനുമാകാത്തവരുടെ
ഗതികേടിനെ
സ്നേഹം എന്നും വിളിക്കാം...

കാരണം

നമ്മളിങ്ങനെയാണ്...

13-02-09

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

Artographyദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)