പാപജാതകം :: രത്‌നമ്മപിള്ള (90)

Views:

പാരിലേതൊരമ്മയ്‌ക്കും നല്‍കുന്ന
പാപജാതകം മാറ്റിക്കുറിക്കണം
നല്ലൊരമ്മയുമച്ഛനുമാകുവാന്‍
വല്ലപാടും മരണം വരിക്കണം.

ഇന്നു ഭൂമിയില്‍ നാളെയൊരമ്മയായ്‌
ഗാര്‍ഹസ്ഥ്യത്തില്‍ കഴിയണമെങ്കിലോ!
വൃദ്ധരാകുന്നതിനു മുന്‍പെതന്നെ-
പദ്ധതിമാറ്റി *കൃത്യം വഹിക്കണം.

ജാതകപ്പിഴയാണെന്നിരിക്കിലും
ഭൂതകാലം മറക്കാന്‍ കഴിയുമോ ?
ചേതനയറ്റ ജീവിയെ കാണുമ്പോള്‍
കാതടപ്പിക്കും ശബ്‌ദ കോലാഹലം.
മണ്ണിനോടിണങ്ങിക്കഴിയിലോ-
പിന്നെ വേറൊരു യുദ്ധകോലാഹലം
കണ്ണുനീരാല്‍ കുതിര്‍ന്ന ദിവസങ്ങൾ,
എണ്ണി എണ്ണി കണക്കുതീര്‍ത്തീടണം,

മാരണദേവനെത്തുന്ന നേരത്തു
സാരമായുള്ളതെല്ലാം ത്യജിക്കണം,
ഇന്നോ നാളയോ വന്നു ചേരും ദൃഢം-
കാളരാത്രിയാണന്നു നമുക്കെല്ലാം,

നാളെ നാളെ എന്നു നിനയ്ക്കാതെ കാര്യങ്ങള്‍
കാളും വേഗേന ചെയ്‌തു തീര്‍ത്തീടണം,
അറ്റകുറ്റങ്ങള്‍ വന്നു പോമെങ്കിലും
തെറ്റു പറ്റാതെ കാത്തു രക്ഷിക്കണം.No comments: