Raji Chandrasekhar :: കാലവും സ്വന്തമാക്കൂ...

Views:

 

കാലവും സ്വന്തമാക്കൂ...

 

തേടിവന്നെന്നാലിടഞ്ഞുമാറും

മാടിവിളിച്ചാലകന്നു പോകും

കൂടെയുണ്ടെന്നുമെന്നോർത്തൊരോർമ്മ-

ക്കൂടുപോലും തകർത്താഞ്ഞു വെട്ടും...

 

കാടു നീയീരേഴു വർഷമേകും

കൂടും പകയുടെ കൂത്തുമാടും

പാടും പടപ്പാട്ടിലാർദ്രമൂറി-

ക്കൂടുന്ന സ്നേഹവും തട്ടിമാറ്റും...

 

നേടുക, സൗഭാഗ്യ സ്വപ്നമെന്നും

മേടയും മേടും നിറഞ്ഞ വാഴ് വും

മോടിയും ധാടിയും കൂട്ടരുമൊ-

ത്താടുന്ന കാലവും സ്വന്തമാക്കൂ...


Raji Chandrasekhar


https://www.amazon.in/dp/B08L892F68No comments: