Amithrajith

Views:


മലയാളത്തിലെ ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള 
ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് മലയാളമാസിക.

"എഴുത്തിന്‍റെ വേറിട്ട വഴികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പുസ്തകവായനയിൽ നിന്ന് വായനക്കാർ അകലുന്ന കാഴ്ച കാണുന്നു. എന്നാൽ നല്ല വായനകൾ നടക്കുന്നുമുണ്ട്. എഴുത്തു വഴികളിൽ പുതിയ ശീലങ്ങളും ശീലുകളും രഥമുരുട്ടി എത്തുമ്പോൾ വായനയുടെ ചൂടും ചൂരും അന്യമാകുന്ന പോലെയായി.

ശാസ്ത്രം മനുഷ്യവളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന നവകാലത്ത്, അവനെയും കാലത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്തി ശാസ്ത്രം മേൽക്കൈ നേടി. അതിന്‍റെ പ്രസരണം എഴുത്തിനെയും വായനയേയും കൈയടക്കി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വായനയും എഴുത്തും നവമാധ്യമങ്ങളിൽ മാത്രമായി. 

ആ വായന ഗൗരവമുള്ളതും നമ്മുടേതും ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ചിന്തയാണ് മലയാളമാസിക ഓൺലൈൻ.

തനതെഴുത്തിനെ നിലനിർത്തണം, തനതു വായന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. തനതു വായനയെന്നാൽ പുസ്തകത്തിന്‍റെ മണമോലുന്ന വായന. പുസ്തകച്ചട്ടയിൽ തൊട്ട്, പുസ്തകത്താളിൽ തലോടി, മനസ്സിനൊപ്പം കയ്യുകൾ വിരലുകൾ ഒക്കെ തന്നെ ആസ്വാദന തലങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വായന. നവമാധ്യമ വായനയിലൂടെ അത്തരം വായനാസാഹചര്യം, എഴുത്ത് അവസരം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കൽ ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അത് ഏതാണ്ട് സാധ്യമാക്കാൻ മലയാളമാസികക്കായി എന്ന് കരുതുന്നു.

കാവ്യം  താളാത്മകവും ആശയബദ്ധവും ആകണമെന്നുറപ്പിച്ച് ചെറു കവിതകൾ എഴുതി, കാവ്യലോകത്ത് തനതുശൈലി രൂപീകരിച്ച ശ്രീ രജിചന്ദ്രശേഖർ, പുത്തൻ എഴുത്തുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രയത്നസാഫല്യമാണ് മലയാളമാസിക,  ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എഴുത്തുകാരും...."

(ചെമ്പട്ടിൻ ചിലമ്പൊലികൾ - എന്ന പുസ്തകത്തിന്‍റെ അവതാരികയിൽ നിന്ന്)

ലേഖകർക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രൊഫൈൽ പേജുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ അതതു ലേഖകരുടെ രചനകൾ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടുന്നു. 
Link കൾ click ചെയ്ത് ഓരോന്നും വായിക്കാം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു് ബന്ധപ്പെടുക ..
9995361657

Amithrajith

ഒസ്സാരുവീട്ടിൽ മുഹമ്മദലിയുടെയും ആയിഷാബിയുടെയും മൂത്ത പുത്രനായി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പുന്നയൂർക്കുളത്ത് 19 ഏപ്രിൽ 1979 ൽ ജനനം.

പ്രാഥമിക - ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം വടക്കേക്കാട് ഐ സി എ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ.
ആനുകാലികങ്ങളിൽ എഴുതുകയും നിരൂപണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. കവിത, ലേഖനം എന്നിവയാണ് അധികം.

പ്രാദേശിക പത്ര (ഓപ്പൺ പേജ്) ത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മണ്ണുത്തിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിരുന്ന 'ഗ്രാമ മിത്രം' വാരാന്തപത്രത്തിന്‍റെ മുഖ്യപത്രാധിപരായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

അധ്യാപകനെന്ന നിലയിലും സേവനമുണ്ട്.

അമിത്രജിത്ത് എന്ന തൂലികനാമത്തിലാണ് എഴുത്തുകൾ.

ഇപ്പോൾ വടക്കേക്കാടു(തൃശൂർ ജില്ല)ള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനായി ജോലി ചെയ്തുവരുന്നു. '

മലയാള മിത്രം'ഓൺലൈൻ മാസികയുടെ മുഖ്യപത്രാധിപരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

വിരൽ സാഹിത്യവേദി കവിതാപുരസ്‌കാര (2019)ത്തിന് അർഹനായി.

ഒ.എം ജാബിർ (അമിത്രജിത്ത്)
ശാന്തി നികേതൻ,
കല്ലൂർ തപാൽ,
വടക്കേക്കാട് - 679 562,
തൃശൂർ ജില്ല , കേരളം.
ഫോൺ : 9809616335.
amithrajith16@gmail.com

ആസ്വാദനം


കവിതകള്‍

Support a Writer

No comments: