നീണ്ടകര :: Syam Venjarammood

Views:

പഴമയുടെ പെരുമ വിളിച്ചോതുന്ന, മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പേരുകേട്ട നീണ്ടകര. 
കരുനാഗപ്പള്ളിക്ക്  തെക്ക് 14 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ പ്രദേശം.. 
യാത്രക്കിടയിൽ എന്റെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ഞാൻ പകർത്തിയ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ 
നിങ്ങൾക്കായി ചേർക്കുന്നു. 
അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.

Camera: 
Honor holly 3
Megapixel:12