വിദ്യാരംഗം ചെറുകഥ അവാർഡ്

Views:

ഈ വർഷത്തെ വിദ്യാരംഗം ചെറുകഥ അവാർഡ്  
കുണ്ടൂർക്കുന്ന് വി പി എ യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപകനും സാഹിത്യകാരനുമായ 
ശിവപ്രസാദ് പാലോടിന്.

നാവേറ് എന്ന കഥയാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായത്. 
കലോത്സവ വേദികളിലെ രക്ഷിതാക്കളുടെ അനാരോഗ്യ മത്സരങ്ങളും 
യഥാർത്ഥ കലാപ്രകടനങ്ങൾ തഴയപ്പെടുന്നതുമായ 
ഇതിവൃത്തമാണ് കഥയുടെത്.

സെപ്റ്റംബർ 5ന് കൊല്ലത്ത് വച്ചുള്ള 
ചടങ്ങിലാണ് അവാർഡ് വിതരണം. 
അധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 
സംസ്ഥാനത്തെ അധ്യാപകർക്കായി 
പൊതു വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച 
കഥാരചന മത്സരത്തിൽ നിന്നാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത്
http://www.malayalamasika.in/2017/06/sivaprasad-palode.html '