നിഷ്കളങ്കത :: രത്‌നമ്മപിള്ള (90)

Views:
മരിയ്‌ക്കിലും ലയം വരാത്ത നിഷ്‌കളങ്ക രാഗമാ-
ണിരിപ്പതെന്റെ ഹൃത്തിലെന്നറിഞ്ഞു കൊള്‍ക നിങ്ങളും
മനസ്സറിഞ്ഞിടാത്ത കുറ്റമെന്റെ മേല്‍ ചുമത്തിയി-
ക്കടുത്തശിക്ഷ തന്നതും സഹിച്ചിടുന്നു സര്‍വ്വവും.

കഴിഞ്ഞ ഭൂതകാലവും അറിഞ്ഞ നൊമ്പരങ്ങളും
പകുത്തു നമ്മള്‍ മാത്രമായ്‌ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടവും
മറഞ്ഞ കഥകളും നിറഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങളും,
ഇനിയും കുത്തിപ്പൊക്കി പറഞ്ഞിട്ടെന്തുകാര്യം.

ജനിച്ച വീടും കൂടും കളിച്ച സ്ഥലങ്ങളും
പരന്മാര്‍ക്കന്യം നിന്ന വേറിട്ട സ്ഥലങ്ങളും,
ഇനിയുമെന്തിനാണു ഓര്‍മ്മയില്‍ ബാക്കിവയ്ക്കാന്‍
കൂട്ടുകാരുമായ്‌ ചേരാന്‍ താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും
പാട്ടുപാടുവാന്‍ കൊതിയായിട്ടു പാടുന്നു ഞാന്‍No comments: