30 July 2019

Jagan :: ഞങ്ങടെ കാശുകൊണ്ടു വേണോ, ഇതൊക്കെ

Views:

പ്രതിദിനചിന്തകൾ
ഞങ്ങടെ കാശുകൊണ്ടു വേണോ, ഇതൊക്കെ...
Image Credit:: Sayanthana

കേരള പോലീസ് ഉരുട്ടിക്കൊന്ന കുമാറിന്റെ കടുംബത്തിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രുപ സാമ്പത്തിക സഹായവും, ഭാര്യക്കു് സർക്കാർ ഉദ്യോഗവും നൽകുന്നു. വളരെ നല്ല കാര്യം...... ..!
കുമാറിന്റെ കൊലയോടെ അനാഥമായ ആ കടുംബ ത്തിന് താങ്ങും തണലും നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല. മുൻപ് എപ്പോഴെല്ലാം പോലീസ് മർദ്ദനം മൂലം (ഉരുട്ടിക്കൊല ഉൾപ്പെടെ) മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ആശ്രിതർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരവും സർക്കാർ ഉദ്യോഗവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ നടുറോഡിൽ ഒരു യുവാവിനെ കാറിടിപ്പിച്ചു കൊന്നിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തപ്പോഴും ഈ സാമ്പത്തിക സഹായം ആശ്രിതർക്കും, ഭാര്യയ്ക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗവും നൽകി.

മുൻകാലങ്ങളിൽ, കുടുംമ്പത്തിന് ഭാരമാകുന്നവരെ "ഈ കാലമാടൻ ചത്തുപോയെങ്കിൽ ഈ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടേനെ "
എന്ന് ചിലർ ശപിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ "ഈ കാലമാടനെ പോലീസ് ഉരുട്ടിക്കൊന്നെങ്കിൽ ഈ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടേനെ'' എന്ന് ശപിക്കുന്നതാണ് ഒരു ട്രെൻഡ്.
അത്രയ്ക്ക് ആകർഷകമായ നഷ്ട പരിഹാരവും ആനുകൂല്യങ്ങളുമാണ് കസ്റ്റഡി മരണത്തിനിരയാകുന്നവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

പൊതുജനങ്ങൾ നൽകുന്ന നികുതിപ്പണത്തിൽ നിന്ന്, സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്നാണ് ഈ തുക എല്ലാം നൽകുന്നത് എന്നത് നിസ്സാരമായി കാണാൻ പാടില്ല. ഇനിയും പോലീസ് കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിൽ എത്രയോ പേർ മരിക്കാനിരിക്കുന്നു.......!
എത്രയോപേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു.........!!

കഴിഞ്ഞില്ല,
വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം, അഴിമതി മൂലം, കെടുകാര്യസ്ഥത മുലം എത്രയോ തുക നഷ്ടപരിഹാരം ഇരകൾക്ക് നൽകാനാരിക്കുന്നു.......?
എത്രയോപേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു ......!!

ആന്തൂരിലെ പ്രവാസി സംരംഭകന്റെ ആത്മഹത്യയും, അതിന് കാരണമായ നഗരസഭയുടെ കെടുകാര്യസ്ഥതയും ഈ യുള്ളവൻ ഇത്തരുണത്തിൽ മറക്കുന്നില്ല.

കൊച്ചിയിൽ മരട് നഗരസഭയുടെ കെടുകാര്യസ്ഥത മൂലം, തീരദേശ നിയമം ലംഘിച്ച് പണി കഴിപ്പിച്ച അഞ്ച് ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കാൻ പരമോന്നത കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നു. അവയിലെ നിരപരാധികളായ, താമസക്കാരായ ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് ന്യായമായും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതല്ലേ?
(കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പണം കൊടുത്തു വാങ്ങിയ കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വേദനയാൽ ആരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.)
അപ്രകാരം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടി വന്നാൽ അതും സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്നും നൽകേണ്ടി വരില്ലേ?

ഈ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക നൽകേണ്ട ബാദ്ധ്യത ആർക്കാണ്? ഖജനാവിൽ നിന്നും നൽകുക എന്നാൽ, ഈയുള്ളവനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന നികുതിദായകർ നൽകുന്നു എന്നാണ്. നമുക്ക് ഈ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ട ബാദ്ധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം.

നമ്മുടെ പ്രതിശീർഷ സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യത മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകളുടെ തെറ്റായ നയങ്ങൾ മൂലം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്.
ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സർക്കാർ രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മാറും. പുതിയ സർക്കാർ നിലവിൽ വരും. അന്നും കസ്റ്റഡി മരണങ്ങളും, ഉരുട്ടിക്കൊലയും, അഴിമതിയും, കെടുകാര്യസ്ഥതയും മൂലം നൽകേണ്ടി വരുന്ന നഷ്ട പരിഹാരവും, ഇരകൾക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗം നൽകലും ഉണ്ടാകും.
ഈ ബാദ്ധ്യത ചുമക്കേണ്ടത് നിരപരാധികളായ പൊതുജനങ്ങളാണോ?
  • കസ്റ്റഡി മരണം, ഉരുട്ടിക്കൊല, മുതലായവയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും, സ്വത്തുക്കൾ ജപ്തി ചെയ്തും നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുള്ള തുക നിർബന്ധമായും കണ്ടെത്തണം.
  • ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഴിമതിയും, കെടുകാര്യസ്ഥതയും മൂലം ഏതെങ്കിലും ഇരകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടി വന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും, സ്വത്തുക്കൾ ജപ്തി ചെയ്തും ആ തുക കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണം.
ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ, അഥവാ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ കസ്റ്റഡി മരണം, ഉരുട്ടിക്കൊല, അഴിമതി, കെടുകാര്യസ്ഥത, മുതലായവയ്ക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.No comments:

Post a Comment