നവനീതചോരൻ :: ഐശ്വര്യ സ്വാമിനാഥന്‍

Views:


 

മിഴികളിൽ, അനുരാഗമഞ്ജനം ചാർത്തിയ
മൊഴികളിൽ, ഓടക്കുഴൽ വിളിയിൽ,
നവനീത ചോര, നിൻ കമനീയ കാന്തിയിൽ,
ഇവളുമുരുകിയുണർന്നുവല്ലൊ....


പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)