കാമുകി


ക്ഷേത്രം വലം വച്ചു
    കല്‍വിളക്കില്‍
സ്‌നേഹദീപം
    ജ്വലിപ്പിച്ച സന്ധ്യ.

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)