പ്രകടനം


കൂമ്പിയ മിഴികളിലൊരുമ്മ,
ഇതു സ്‌നേഹമാണ്.

തടയണകളില്‍ തീവെള്ളം

ഇനി,
മുഖപടവും
മൂടുപടവും
വേണ്ട

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)