ഓര്‍ക്കാപ്പുറത്ത്


ഓര്‍ക്കാപ്പുറത്ത്
ഒരു മഴപോലെ
നീ പെയ്തു നിറയുന്നു.

നനഞ്ഞ മണ്ണിന്റെ പൂമണം,
ഇലപ്പടര്‍പ്പുകളുടെ നടനഹ്ലാദങ്ങള്‍,
പുല്‍നാമ്പുകളിലെ രോമഹര്‍ഷം,

ഒരു നിമിഷം
ഭൂതവും ഭാവിയും വര്‍ത്തമാനവും
ഒന്നായിഴുകിച്ചേരുന്നു.

ഓര്‍ക്കാപ്പുറത്ത്
ഒരു മഴപോലെ
നീ പെയ്‌തൊഴിയുന്നു.

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

Photography


ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)