പരസ്പരം


എനിക്കു തണുക്കുന്നു
നീയെന്റെ പുതപ്പാവുക

നിനക്കു തണുക്കുമ്പോള്‍
ഇതാ
മനസ്സിനൊരറ്റം
നീ വലിച്ചെടുത്തോളൂ...

പുതച്ചുറങ്ങുവാന്‍
പരസ്പരം.

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)