26 May 2016

സ്നേഹം


സ്നേഹം ജീവിത പരമാര്‍ത്ഥം ശ്രീ
വൈഷ്ണവമുജ്ജ്വല ഭാവം - സ്നേഹം
ശാന്തഗഭീരം പുലരിപ്പുഞ്ചിരി-
യുതിരും സുന്ദരരൂപം - സ്നേഹം


ക്ഷീരം ധവളാന്ദോളിതമാഴി -
ത്തിരമേല്‍ മൂര്‍ത്തം ഭവ്യം - സ്നേഹം
ശയനം യോഗസുനിദ്രാലോലം
ലയനം സൃഷ്ടിസ്ഥിതി ദിവ്യം - സ്നേഹം

ആലിലയില്‍ കാല്‍ വിരലുണ്ണും നിൻ
ലീലയിലാദി തരംഗം - സ്നേഹം
കോലക്കുഴ
ല്‍വിളിയോങ്കാരധ്വനി -
കാലിക്കുടമണി താളം - സ്നേഹം

25 May 2016

ബന്ധം


തെറ്റില്ല,യില്ല ശരി, ബന്ധമിതെന്തു ചിത്രം
ചെറ്റല്ല ദാഹമലിയാനലിവായി തമ്മില്‍.
മുറ്റുന്ന മോഹമധു ദുര്‍വിഷമാകിലെന്തേ

പറ്റേ പകര്‍ന്നതു നുകര്‍ന്നു തിമിര്‍ക്കുവാനും.

പ്രാണന്‍ പിടയ്ക്കുമധരം മധു തേടിയെത്തെ
നാണം നടിച്ചു ധരപോലെ ചുളുങ്ങി ചൂളി
കാണാത്ത മേടുകളിലേയ്‌ക്കൊഴിയാന്‍ തുടങ്ങും
വീണാരവം മതിയെനിക്കിനിയെന്തു വേണം.

സ്വത്വം മദിക്കുമളവുമ്മ കളേബരത്തില്‍
നൃത്തം ചവിട്ടി രതി രോമലതാവ
ലിക്കും
കത്തും വികാരലയലാസ്യമണച്ചിടുമ്പോള്‍
നിത്യം നിലാക്കുളിരു നിന്മിഴിയാലെയേകൂ.

19 May 2016

ഇടവേള


ആവോളം നുണയുവാന്‍
എരിവും
മധുരവും
പുളിയും കയ്പും നിറഞ്ഞ
പൊതിക്കെട്ടുകള്‍...

ഓരോ നുണയും
നുണഞ്ഞു തീരുമ്പോള്‍
അര്‍ത്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കുകള്‍ പോലെ,
മനസ്സും ശരീരവും
ചുരുളഴിയുന്നു.

18 May 2016

പുഞ്ചിരി


ഈറന്‍ നിലാവിന്റെ പൂവാടയാലെന്റെ
നീറും ഹൃദന്തരം വീശി വീശി,
എന്നുമീയേകനാം പാന്ഥന്നു കൂട്ടിനാ-
യെത്തിടും പുഞ്ചിരിക്കര്‍തേഥമെന്തേ... !

ആനന്ദനീഹാരഹംസസംഗീതമായ്
ആലോലമാടും കിനാവിലൂടെ
രാകേന്ദുവായുള്ളിലേറ്റം കുളിര്‍മഴ
തൂകിടും പുഞ്ചിരിക്കര്‍ത്ഥമെന്തേ... !

കാര്‍മുകില്‍മൂടുമെന്‍ ചക്രവാളങ്ങളി-
ലൂര്‍മികള്‍ തീര്‍ത്തിടും മിന്നല്‍ പോലെ
വന്നുദിച്ചെങ്ങോ ലയിച്ചടങ്ങീടുവാന്‍
വെമ്പിടും പുഞ്ചിരിക്കര്‍ത്ഥമെന്തേ... !

13 May 2016

Weekly Updates

ശ്രീകുമാർ :: രജി ചന്രശേഖര്‍


ഉണ്മയും നന്മയും ചേലുള്ള ചൊല്ലുമായ്.... 

ശ്രീകുമാറെന്നുറ്റ സ്‌നേഹിതന്‍, കൈകളില്‍ 
ശ്രീവര, കലകള്‍, വര്‍ണ്ണങ്ങളക്ഷരക്കൂട്ടുകള്‍. 
പാതയില്‍ പതറാതെ ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും 
പാതി നിവര്‍ന്നും, കയറ്റം കിതയ്ക്കാതെ- 
യേറുവോന്‍, കുത്തിറക്കം ശാന്തപ്രവേഗം, 
പാറുന്ന കാറ്റിന്റെ പക്ഷം, സമചിത്തഭാവം വിലോലം. 

ശ്രീകുമാറെന്നുറ്റ സ്‌നേഹിതന്‍, കവിതകള്‍ പാടുന്ന 
ശ്രീരാഗമച്ഛന്‍, വയലാറു പുഴകള്‍ കത്തുന്ന- 
ഭാസ്‌കരന്‍, മാസ്മരകാവ്യതലങ്ങളില്‍ 
ഭൂതവും ഭാവിയും കൈകോര്‍ത്തു മേയുന്ന കാലങ്ങള്‍, 
വാഴ്‌വിന്റെ വീറുറ്റ വാഗ്വൈഭവം, താള- 
മാഴുന്നൊരാമ്പല്‍ക്കുളം, ജീവവേഗക്കുതിപ്പുകള്‍. 

ശ്രീകുമാറെന്നുറ്റ സ്‌നേഹിതന്‍, ബന്ധങ്ങള്‍- 
ശ്രീവത്സലതാനികുഞ്ജങ്ങള്‍, വേണൂനിനാദങ്ങള്‍ 
ഗോപകൗമാരകേളികള്‍, സ്വര്‍ഗസുഖഭോഗ- 
ഗോവത്സസമ്പല്‍സമൃദ്ധികള്‍, സന്മനസ്സിന്‍ 
ധൂര്‍ത്തസ്‌നേഹപ്രവാഹം, ഒഴിയാക്കലം, കറികള്‍, 
ആര്‍ത്തിരമ്പും ചിരിക്കോളിന്റെ വര്‍ത്തമാനങ്ങളും. 

ശ്രീകുമാറെന്നുറ്റ സ്‌നേഹിതന്‍, തിടമ്പേറ്റി- 
ശ്രീകോവില്‍മുറ്റത്തു നില്ക്കുന്ന കൊമ്പന്‍, 
തോരാത്ത സൗഹൃദപ്പേമഴ, പൗരുഷം, 
തീരാത്ത സാന്ത്വനത്തേന്‍തിരച്ചാമരം, 
നിറച്ചാര്‍ത്തു മേലാടയാക്കും കുടപ്പീലി- 
നീര്‍ത്തുന്നൊരായിരം മയില്‍പ്പൂരചിത്രം വിചിത്രം. 

ശ്രീകുമാറെന്നുറ്റ സ്‌നേഹിതന്‍, നേരൊരാള്‍, 
ശ്രീജിത്ത് ജിഷ്ണുവെന്നൊക്കെ സഹസ്രാഭ. 
രാപ്പകല്‍ ദീപ്തം, ചുരം, കാട്, തീവ്രാനു- 
രാഗക്കനല്‍, രോഷം തണുക്കുന്ന നോട്ടം, 
വിരാഡ്ശബ്ദകോശം തുടിക്കുന്ന ജിഹ്വ, 
വിജ്ഞാനവേദം, വിനയാന്വിതം, വിഭു. 

ശ്രീകുമാറെന്നുറ്റ സ്‌നേഹിതന്‍, വാഹനം 
ശ്രീഗാരുഢ,മാറെക്‌സ്, സിറ്റിയുമൈക്കണും. 
ഓര്‍ക്കുന്ന മാത്രയില്‍ സ്വപ്‌നസായൂജ്യമാ- 
യാര്‍ക്കുമൊരാദര്‍ശമൂര്‍ത്തിയായ് രാജിക്കുമീ- 
സൂര്യതേജസ്സില്‍ ആനതശീര്‍ഷരാകുന്നു- 
താരാപഥങ്ങള്‍, ചന്ദ്രനും വിണ്‍ഗംഗയും.


12 May 2016

Mallu Ad MallA shopping mall is a modern, chiefly North American term
for a form of shopping precinct or shopping center,
in which one or more buildings form a complex of shops
representing merchandisers with interconnecting walkways
that enable customers to walk from unit to unit.
Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Shopping_mall)
Shopping Malls
Shops

ഒരര്‍ദ്ധവിരാമം....


ഇന്നലെ 
അരിയുണ്ടകളുടെ ഒരോണക്കാലത്തേയ്ക്ക്
കൊച്ചുമോളെന്നെ വിളിച്ചുണര്‍ത്തിയപ്പോള്‍
എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു... 

ഇന്നോ 
ഈറനുണങ്ങാത്ത കണ്ണുകളിലേയ്ക്ക്
ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന മുള്‍വാക്കുകള്‍...

സ്വകാര്യതകളിലൊരര്‍ദ്ധവിരാമം...

11 May 2016

നിന്നിലിന്നു ഞാന്‍...


നിന്നിലിന്നു ഞാന്‍ പൊന്‍കിനാക്കളായ്
        വന്നണഞ്ഞുവെന്നാല്‍
നിന്നിലിക്കിളിപ്പൂക്കള്‍ കോര്‍ത്തൊരു-
        പൊന്നുമാലയിട്ടാല്‍...

നിന്റെയുള്ളിലീ കൊച്ചുവാക്കുകള്‍
        കൂട്ടിവയ്ക്കുമെന്നോ
ഒട്ടുനേരമെന്‍ നെഞ്ചിലേക്കു നീ
        ചാഞ്ഞിരിക്കുമെന്നോ
തൊട്ടറിഞ്ഞു നാമുള്‍ത്തുടിപ്പുപോ-
         ലൊന്നുചേരുമെന്നോ...!

ചുട്ടുപൊള്ളിടും സൂര്യനായി ഞാന്‍
        നിന്നു കത്തിടുമ്പോള്‍
എന്റെയുള്ളിലെ തീകെടുത്തുവാ-
        നോടിയെത്തുമെന്നോ
ചുണ്ടിലൂറിടും തേന്‍കണങ്ങളാ-
        ലാകെ മൂടുമന്നോ...!

08 May 2016

കടപ്പുറത്ത് ഒരു സന്ധ്യ :: രജി ചന്രശേഖര്‍


താരകളെങ്ങും തിരയുന്നൂ
നിന്‍ രൂപം,
ദൂരെപ്പാതയിലൂടിങ്ങണയുന്നോ
മയിലാടുന്നോ
മൃദുപദപതനത്തില്‍
ക്ഷമ പൂക്കുന്നോ...

കഴലിണ തഴുകാന്‍
വെള്ളിക്കൊലുസുക-
ളന്‍പൊടു ചാര്‍ത്തിക്കാന്‍ കൊതി,
ഉള്ളില്‍ ചൂണ്ട കൊളുത്തി-
വലിക്കും വേദന.

പിടയും മീനിനു മോചനമെന്നോ !

സ്വര്‍ണ്ണക്കിന്നരി ചാര്‍ത്തി-
ക്കരിമുകിലങ്ങനെ
മന്ദം മന്ദമടുക്കെ,
കതിരവനിന്നൊരു സ്വപ്നം,
കാഴ്ചത്തിരകള്‍
തേങ്ങിത്തേങ്ങി മടങ്ങി.

പൊന്‍പ്രഭയാകെ മറഞ്ഞി-
ന്നുഡുനിര മാത്രം മാന-
ത്തവരുടെ കണ്ണില്‍
ശോകത്തിരികളു-
മെരിയുന്നുണ്ടവിരാമം..

05 May 2016

എഴുതുവാൻ.....


എഴുതുവാനെത്ര സമയമായ്
ചാരുകസേരയില്‍...

മുന്നില്‍
എഴുതുവാനുള്ള പലക
പേനയും കടലാസ്സും
ചാരെ,
ടെലിഫോണ്‍,
പുസ്തകക്കൂട്ടവും.

പാതി തുറന്നിട്ട ജന്നല്‍,
ഉലയുന്ന വിരി,
പുറത്ത്
ടാറിട്ട നിരത്ത്.

ഇടയ്ക്കിടെ പൊടി പറത്തിയും
ചെകിടടപ്പിച്ചും
കടന്നു പോകുന്ന പുകശകുടങ്ങള്‍,

ഉരുളും വാക്കുകള്‍.

എഴുതുവാനെന്തു് ?
ഈ ഭ്രമങ്ങളല്ലാതെ....!

04 May 2016

വൈഷ്ണവപ്പച്ച


Download Free Malayalam Android App: Reji Mash

വായന


Download Free Malayalam Android App: Reji Mash

എന്നു നീ വന്നു ചേരും...


സിന്ദൂരസന്ധ്യയ്ക്കു പൊന്നാട ചാര്‍ത്തുവാ-
നെന്നു നീ വന്നു ചേരും ?
മാമക മാനസ പൂനിലാവേയെന്റെ
മാറോടു ചേര്‍ന്നുറങ്ങാന്‍-
എന്നു നീ വന്നു ചേരും..

തൂമഞ്ഞു തുള്ളികള്‍ നീളെ വിളങ്ങും പുല്‍-
നാമ്പുകള്‍ ചാഞ്ചാടും പോലെ,
ആഴിയിലാഴത്തിലോടിക്കളിക്കുന്ന
മാലാഖമത്സ്യങ്ങള്‍ പോലെ...

കാര്‍മുകില്‍ തിങ്ങുമെന്‍ വാനത്തിലമ്പിളി
നീരാഞ്ജനദീപം പോലെ,
ഈണം മുറിയാതെന്നോര്‍മയിലൂറുന്ന
താരാട്ടു പാട്ടുകള്‍ പോലെ...

02 May 2016

ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറുവാൻ
നിരന്തരം Update ചെയ്യപ്പെടുന്ന
അല്പം ജ്യോതിഷ കാര്യങ്ങൾ..


ഓം ഹരിഃ ശ്രീ ഗണപതയെ നമഃ
അവിഘ്നമസ്തു

വേനൽ


ദൂരെ,
ഞെട്ടറ്റു വായുവില്‍ തങ്ങിയും
ആലോലമാടിയും
മെല്ലെത്തറയിലേക്കെത്തിപ്പിടയും
ഇലയ്ക്കന്ത്യ കൂദാശ.

മദ്ധ്യാഹ്ന നിദ്രയ്ക്കു താരാട്ടു പാട്ടുകള്‍

തിങ്ങും പുകയുമാ-
യേങ്ങുന്ന ലോറിയില്‍
അട്ടിയായ് കേറ്റിയ വന്‍‌ തടി

പിന്നെ-
യിന്നേതോ നെടു വീര്‍പ്പ്
ചൂടേറ്റി വീശി വന്നാകെക്കരിച്ചു
കടന്നു പോകുന്ന
 
വാക്കുകള്‍.

01 May 2016

പോകയോ ദേവി.. :: രജി ചന്രശേഖര്‍


പോകയോ ദേവി, നീയെന്നിലനന്തമാം
പാപബോധത്തിന്നിരുള്‍ നിറയ്ക്കാന്‍

    പൂക്കളം മായുന്നു, പൂക്കളും  വാടുന്നു,
    വന്‍കടല്‍ തേങ്ങിക്കരഞ്ഞിടുന്നു.
    കാടുകള്‍ വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നു, കുറ്റികള്‍
    തീക്കണ്ണുരുട്ടുന്ന ശ്യാമതാപം
.   
    കാരാഗൃഹം കരിങ്കല്ലിനാല്‍ ചുററിലു-
    മേകാന്തശിക്ഷയൊരുക്കിടുന്നൂ
    മേലെയാകാശവും മൂടിക്കറുക്കുന്നു
    മേല്‍ക്കൂരയാം വിഷധൂളി സാന്ദ്രം   

പോകയോ ദേവി, നീയെന്നെയിങ്ങീവിധം
മൂകനാം സാക്ഷിയായ് മാറ്റി നിര്‍ത്തി

    താഴുകളേഴിന്‍ വിലക്കുകള്‍ തീര്‍ത്തൊരു
    മാളിക തട്ടിത്തകര്‍ത്തുകൊണ്ടേ,
    സംവത്സരങ്ങളുറങ്ങിക്കിടന്നൊരു
    സത്തകള്‍ മൂരി നിവര്‍ത്തിടുന്നൂ.

    വസ്ത്രം മ
യ്ക്കാ മനസ്സിലും സത്യങ്ങ-
    ളസ്ത്രമായാഞ്ഞു പതിച്ചിടുന്നൂ,
    നമ്മുടെ യാത്രാ പഥങ്ങളിന്നായിരം
    മുള്ളുകളോര്‍മയിലാഴ്ത്തിടുന്നൂ

പോകയോ ദേവി, നീയെന്നിൽ വിഷംതേച്ച
പോയകാലത്തിന്റെ ഭാരമേറ്റി.