തീര്‍ത്ഥം

Views:

തങ്കക്കതിരവനുച്ചയ്ക്കു മറ്റൊരു
പൊങ്കാലയായിത്തിളച്ചു നില്‌ക്കെ
നിന്‍ദിവ്യമന്ത്രധ്വനികളാല്‍ മാരുത-
നെന്തിലും തീര്‍ത്ഥം തളിച്ചിടുന്നൂ.

ഇന്നലെയോളവും ദുഃഖക്കടലില്‍ ഞാന്‍
പൊങ്ങിയും താണും വലഞ്ഞുവല്ലോ
ഇന്നു നിന്‍ മുന്നില്‍ ഞാന്‍ കൈകൂപ്പി നിന്നപ്പോള്‍
തന്നു നീ ശക്തിയുമുള്‍ക്കരുത്തും.

എത്ര വിപത്തുകള്‍ പത്തി നീര്‍ത്തുമ്പൊഴും
അമ്മേ ഞാനൊട്ടും തളരുകില്ല
എപ്പൊഴും നിന്മന്ദഹാസമുണ്ടെന്നുള്ളില്‍
എന്നുമെനിക്കെന്റെ രക്ഷയായി.


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)