കരുതല്‍

Views:

ഇവനെന്റെ പ്രിയതമനാണു നീയിവനേയും
കവിയും കരുണയാല്‍ കാത്തിടേണേ
ഇവളെന്റെ പ്രിയതമയാണു നീയിവളേയും
കവിയും കരുണയാല്‍ കാത്തിടേണേ
ഇവരെന്നുമമ്മേ നിന്നിച്ഛയാല്‍ സ്വച്ഛരായ്
കഴിയുവാന്‍ കഴിവു നീയേകിടേണേ.

പരിചിതമല്ലാത്ത ഭൂതകാലത്തില്‍ നി-
ന്നരുമകളായിണക്കൂട്ടുകാരായ്
തിരതല്ലിയാര്‍ക്കുന്ന വര്‍ത്തമാനക്കടല്‍-
ക്കരയെത്തി മറുകരെപ്പോകുവാനായ്
ഇവരെന്നുമമ്മേ നിന്നിച്ഛയാല്‍ സ്വച്ഛരായ്
തുഴയുവാന്‍ കഴിവു നീയേകിടേണേ.

വഴികളില്‍ കലഹവുമീര്‍ഷ്യയും തീര്‍ക്കുന്ന
കുഴികളില്‍ ചതിപ്പെട്ടു വീണിടാതെ
അഴല്‍ തിങ്ങിയിരുളും കിനാവിലും കാല്‍തെറ്റി
വഴുതാതെ ചുവടുകള്‍ വച്ചിടാനായ്
ഇവരെന്നുമമ്മേ നിന്നിച്ഛയാല്‍ സ്വച്ഛരായ്
കഴിയുവാന്‍ കഴിവു നീയേകിടേണേ.

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

Artographyദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)