സിനിമയിലെ വില്ലന്മാര്‍

Views:

സിനിമയിലെ വില്ലന്മാര്‍
ഇപ്പോള്‍
ബലാത്സംഗം ചെയ്യാറില്ല.

വലിച്ചു കീറാനോ
ഉരിഞ്ഞെറിയാനോ
ഉടുതുണികളില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല.

പ്രായം കൂടിയതുകൊണ്ടോ
ആവതില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ
അല്ല.

ചെറുപ്പക്കാരായ
ചെറുമക്കളെ
പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ്.

അവര്‍ക്കാണ്
അത്തരം ജോലികള്‍…

അല്ലെങ്കിലും
അതിപ്പൊ
അങ്ങനെയൊക്കെത്തന്നെയാണല്ലൊ
ജീവിതത്തിലും…….

വില്ലന്മാര്‍
വയസ്സായി
മന്ത്രിമാരാകുമ്പോള്‍
അവരുടെ മക്കള്‍…
മന്ത്രിപുത്രന്മാര്‍….


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)