പര പരാ വെളുക്കുന്നു

Views:

പര പരാ വെളുക്കുന്നു
പുലരി കണ്മിഴിക്കുന്നു

അകത്തൊരാളുണരുന്നു
അരികില്‍ കൈ പരതുന്നു

മണിവീണക്കുടങ്ങളില്‍
വിരലുകളിഴയുന്നു

ലഹരിതന്നലകളില്‍
ഉടലുകളൊഴുകുന്നു

പതഞ്ഞാകെ നിറയുന്നൊ-
രലകടല്‍ കടയുവാന്‍
കടകോലായൊരു ജന്മ-
മുരളിക വിതുമ്പുന്നു.

മലകളില്‍ നനവൂറും
മലരിതള്‍ ചരിവിലും
അടിമുടിയുരുകും പൊന്‍-
വെയിലായിപ്പടരുന്നു…

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)