കറുപ്പ്

Views:

മാര്‍ക്സ് പറഞ്ഞതു ശരി ആണെന്ന്
വഴിയരികില്‍
ഒരു കൈപ്പത്തി

അക്രമികള്‍
അവര്‍ മയക്കുമരുന്നിന്റെ
അടിമകളല്ലെ !

മയക്കുമരുന്നിന്റെ
വിതരണക്കാരെ....?

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)