കടലിളകുന്നു…

Views:

കടലിളകുന്നു…

കടലിളകുന്നു…
കരയെപ്പുല്കുവാന്‍.
കരവിരുതിനാലുണര്‍ത്തുവാന്‍

പതഞ്ഞു പൊങ്ങിടും
ലഹരികള്‍ മെല്ലെ
കിതച്ചു താഴുമ്പോള്‍
തളര്‍ന്നു നിന്നെയും
പുണര്‍ന്നുറങ്ങുവാന്‍

മനമുണരുന്നു
കടലിളകുന്നു…

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

Artographyദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)