ദീക്ഷിതന്‍

Views:

ഞാന്‍ വന്നു ചോദിച്ചു പ്രണയഭിക്ഷ
ദേവി നീ തന്നതീ പ്രണയദീക്ഷ.

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

Artographyദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)