കടലിനോട്...

Views:

കടലിനോടൊരു കര കരയുന്നു
കടന്നു കേറിയെന്നഹന്തയെ ദ്രുതം
അതിക്രൂരം മണല്‍ത്തരികളാക്കു നി‍ന്‍
പ്രതിരോധത്തിരപ്പകക്കുതിപ്പിനാല്‍....


22-05-09

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

Artographyദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)