സ്ത്രീ സ്നേഹമര്‍ഹതി :: ബി കെ സുധ, നെടുങ്ങാനൂർ

Views:
ബി കെ സുധ, നെടുങ്ങാനൂർ

പെണ്‍മനസ്സു ചുരത്തുന്ന നന്മയും
സ്നേഹവുമാദരവുമറിയുവാന്‍
ദേഹദേഹികള്‍ തന്‍ പാതിയായിടും
പെണ്‍കുലത്തിന്നിരുള്‍പ്പുര തീര്‍ക്കയോ?

കൂടു തീര്‍ത്തതില്‍ ബന്ധിച്ചിടുന്നതും
കൂട്ടരില്‍ നിന്നകറ്റി നീറ്റുന്നതും
തുരുതുരെയപമാനത്തില്‍ മുളളുകള്‍
കൊണ്ടു കുത്തി നോവിപ്പതുമെന്തിനോ?

നാരിയായാലവള്‍ക്കു ചുമക്കുവാന്‍
നിസ്സഹായത തന്‍ കുരിശോ ചിതം?
ലൗകിക സുഖോപാധിയായ്‌ മാത്രമോ
പൊന്‍മകളെ വളര്‍ത്തേണ്ടതിന്നു നാം?

ഹൃദയതാളം പകര്‍ന്നു നീ നാരിയെ
അരുമയായ്‌ സദാ കാത്തു പോറ്റീടുക
സ്നേഹ സാന്ത്വന സേവനം ചെയ്തു നീ
പെണ്‍കഴിവുകളൂട്ടി വളര്‍ത്തുക

കൂട്ടിലല്ല സംരക്ഷണം നാരിതന്‍
കൂടെ രക്ഷയായ്‌ മെയ്‌ ചേര്‍ത്തു നില്‍ക്കുക
നിന്‍കരുത്തായി നിന്റെ സന്തോഷമായ്‌
നിന്റെ സ്നേഹിതയായി നടത്തുക.

തലമുറകളായ്‌ ചൊല്ലിപ്പഠിച്ചതാം
വികല മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം മറക്കുക
സത്യമാം മന്ത്രമിതു നീയറിയുക
ഏറ്റുചൊല്ലുക, സ്ത്രീ സ്നേഹമര്‍ഹതി.‌
-----00000-----
ഈ കവിതകളും .....
Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)